Klinická logopedie pro děti a dospělé.

nabízíme:

Naše služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

objednávky telefonicky:

Mgr. Michaela Crháková

Vystudovala jsem obor klinická logopedie na UP v Olomouci. V roce 2000 jsem složila atestační zkoušku. Jsem členkou Asociace klinických logopedů.

V letech 1998-2018 jsem pracovala jako klinický logoped na foniatrickém oddělení FN v Motole a v Centru kochleárních implantací u dětí. Během své praxe jsem absolovovala řadu odborných kurzů a stáží v České republice, ale i v zahraničí.

PaedDr. Dagmar Michejdová

Vystudovala jsem obor klinická logopedie na UK v Praze. V roce 1990 jsem složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie. Jsem členkou Asociace klinických logopedů.

Jako klinický logoped jsem pracovala na Poliklinice Praha Jižní Město, 5 let na rehabilitačním oddělení v Thomayerově nemocnici a v letech 1994 - 2018 ve FN Motol na foniatrickém oddělení v Centru kochleárních implantací u dětí. Za řadu let své praxe jsem nasbírala mnoho praktických i teoretických znalostí ve své ordinaci, ale i při stážích a na kurzech v naší republice i v zahraničí.

Mgr. Michaela Crháková

Pondělí 8:00–12:00 13:00–16:00
Úterý 8:00–12:00
Středa 8:00–12:00 13:00–14:30
Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–14:30
Pátek 8:00–12:00 13:00–18:00

PaedDr. Dagmar Michejdová

Pondělí 9:00–12:00 13:00–17:00
Úterý 8:00–12:00 13:00–16:00
Středa 9:00–12:00 13:00–18:00
Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek 9:00–14:00
Komplexní vstupní logopedické vyšetření pro určení diagnózy a terapeutického plánu 60 min 800 Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 400 Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 600 Kč
Jednorázová logopedická konzultace 30 min 400 Kč
Zpráva na vyžádání 200 Kč

Adresa

Klinická logopedie Skalka
Medicínské centrum Skalka, s.r.o.
Nedvězská 2223/29
100 00 Praha 10 - Strašnice

Mgr. Michaela Crháková

Tel: 776 728 359
Email: misa.crhakova@seznam.cz

PaedDr. Dagmar Michejdová

Tel: 602 121 858
Email: dagmami@centrum.cz

Jak se k nám dostanete

MHD: Stanice metra "A" Skalka, východem vpravo na povrch a pak šikmo dolů přes park do areálu Poliklinika Skalka.

AUTEM: Parkování možné v okolních ulicích či placené P+R na rohu ulic Pod Strání a V Rybníčkách.