Logopedie Skalka

Klinická logopedie pro děti a dospělé.

nabízíme:

Naše služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

objednávky telefonicky:

Mgr. Michaela Crháková

Vystudovala jsem obor klinická logopedie na UP v Olomouci. V roce 2000 jsem složila atestační zkoušku. Jsem členkou Asociace klinických logopedů.

V letech 1998-2018 jsem pracovala jako klinický logoped na foniatrickém oddělení FN v Motole a v Centru kochleárních implantací u dětí. Během své praxe jsem absolovovala řadu odborných kurzů a stáží v České republice, ale i v zahraničí.

PaedDr. Dagmar Michejdová

Vystudovala jsem obor klinická logopedie na UK v Praze. V roce 1990 jsem složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie. Jsem členkou Asociace klinických logopedů.

Jako klinický logoped jsem pracovala na Poliklinice Praha Jižní Město, 5 let na rehabilitačním oddělení v Thomayerově nemocnici a v letech 1994 - 2018 ve FN Motol na foniatrickém oddělení v Centru kochleárních implantací u dětí. Za řadu let své praxe jsem nasbírala mnoho praktických i teoretických znalostí ve své ordinaci, ale i při stážích a na kurzech v naší republice i v zahraničí.

Mgr. Michaela Crháková

Pondělí 8:00–12:00
Úterý 8:00–12:00
Středa 8:00–12:00
Čtvrtek 8:00–12:00
Pátek 8:00–12:00

PaedDr. Dagmar Michejdová

Pondělí 9:00–12:00 13:00–17:00
Úterý 8:00–12:00 13:00–16:00
Středa 9:00–12:00 13:00–18:00
Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek 9:00–14:00
Komplexní vstupní logopedické vyšetření pro určení diagnózy a terapeutického plánu 60 min 800 Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 400 Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 600 Kč
Doplatek za víkendovou terapii a terapii mimo ordinační dobu 200 Kč
Jednorázová logopedická konzultace 30 min 400 Kč
Zpráva na vyžádání 200 Kč

Adresa

Klinická logopedie Skalka
Medicínské centrum Skalka, s.r.o.
Nedvězská 2223/29
100 00 Praha 10 - Strašnice

Mgr. Michaela Crháková

Tel: 776 728 359
Email: misa.crhakova@seznam.cz

PaedDr. Dagmar Michejdová

Tel: 602 121 858
Email: dagmami@centrum.cz

Jak se k nám dostanete

MHD: Stanice metra "A" Skalka, východem vpravo na povrch a pak šikmo dolů přes park do areálu Poliklinika Skalka.

AUTEM: Parkování možné v okolních ulicích či placené P+R na rohu ulic Pod Strání a V Rybníčkách.